InfoOver mijConsultancyDienstenOndersteuningFoto'sNieuwsToekomstLinksBijzondere nevenactiviteitContact


Het doel en de kern.

Consultancy

Bij het inhuren van een consultant wordt vaak gedacht, ............... dat is een kostbare zaak.
Op zich klopt dat. Ze werken niet tegen het standaard uurloon van de gemiddelde werknemer.
Daar staat wel tegenover, dat ze bij wijs van spreke per uur kunnen werken en worden opgezegd zonder verplichtingen.

Dus wat is duur?
Vele bedrijven zijn te klein om een hoger geschoold technoloog vast in dienst te nemen. Daar komt bij, dat de ontwikkelingen zo hard gaan, dat langdurige ervaring een steeds grotere rol gaat spelen.
Het aanschaffen van b.v. een nieuwe soldeermachine is al lang niet meer een kwestie van alleen geld.
De huidige - en toekomstige productie, het personeel, allerlei ontwikkelingen binnen de technologie en milieu, eisen het maken van een cost of ownership.
TvG ontmoet fabricanten, die reeds na 1 jaar weer een nieuwe machine aanschaffen.

Personeel
Gemotiveerdheid, werkplezier, stress, zijn kreten, die we allemaal kennen.
Een ieder heeft zijn/haar verantwoordelijkheid daar wat aan te doen. Maar soms kan de aard van de werkzaamheden, productiemiddelen, arbiedsomstandigheden, begeleiding, etc. een grote rol spelen.
Een bovengemiddeld ziekteverzuim baart zorg. Werdruk kent iedereen.
TvG tracht daar bij zijn werkzaamheden naar te kijken.
Jarenlange ervaring in het begeleiden van mensen en het overbrengen van vakkennis, beschouwt TvG als een van zijn sterke kanten.

Voor wie werkt TvG?
In eerste instantie voor assemblage bedrijven. Maar ook toeleveranciers van productiemachines en - middelen, kunnen een beroep doe op TvG voor b.v. processupport.
Tevens maken onderzoekcentra en uitbesteders van producten steeds meer gebruik van de marktkennis van TvG.
En uiteraard is de interactie tussen de doelgroepen van steeds groter belang.
InfoOver mijConsultancyDienstenOndersteuningFoto'sNieuwsToekomstLinksBijzondere nevenactiviteitContact